• HOME

  De organisatie van Tour Amical verbindt zich ertoe om de kleinschalige en vriendschappelijke sfeer te garanderen waar de Tour zijn naam aan dankt.

  Dat houdt in dat zij verplicht wordt om het aantal inschrijvingen per groep beperkt te houden en er zullen helaas meerdere kandidaat-deelnemers ontgoocheld moeten worden.

  Concreet vragen wij aan BEIDE teamleden om zich online in te schrijven via www.touramical.be én meteen BEIDEN het voorschot van 1300 € te voldoen.

  EN DIT VOOR MAANDAG 23 NOVEMBER.

  Dit is echter nog géén garantie voor uw deelname.

  Wij zullen met zorg en professionalisme alle overwegingen in acht nemen om zo’n homogeen mogelijke groepen samen te stellen zonder vooringenomenheid.

  Eind november krijgt u dan uitsluitsel of u al dan niet kan deelnemen.

  Uiteraard wordt uw voorschot dadelijk en integraal teruggestort indien u niet mee kan.

  Wij rekenen op uw begrip voor onze beslissingen die ingegeven zijn uit respect voor onze basisprincipes.

  Lees meer »